Många företag

Många företag har kontakter med utlandet. Deras huvudkontor kanske ligger i ett annat land. Kanske samarbetar de med liknande företag i andra länder eller så handlar de med utlandet. I Europa talar många engelska men långt ifrån alla, osg 777 och samarbetar man med företag utanför Europa och USA kan men inte räkna med att …

Read More